Concursul Studențesc de Matematică „Traian Lalescu” și Sesiunea de Comunicări Științifice Studențești de Matematică și Informatică

PROFESOR COORDONATOR:

PROFESORI:

PREZENTARE:

Traian Lalescu (1882-1929), eminent matematician, profesor, inginer, academician, a predat la Facultatea de Științe a Universității București si a avut un rol important în apariția Gazetei Matematice. Este autor al unor lucrări ce au deschis drumuri noi în literatura de specialitate, un savant cu o putere de munca ieșita din comun.
Concursul care ii poarta numele are o îndelungata tradiție în Învățământul romanesc. El a fost organizat pentru întâia oara în 1962 și a înregistrat o întrerupere intre anii 1989-1996. Din anul 2008, beneficiind și de sprijinul Fundației “Traian Lalescu”, concursul se desfășoară la nivel național.
Obiectivul general al concursului este de a stimula creativitatea și performanța studenților din învățământul universitar, în vederea dezvoltării cunoștințelor și competențelor specifice matematicienilor sau informaticienilor, precum și de a identifica potențiala capacitate de cercetare științifică a studenților.

Componente:

☑ Concursul studențesc de matematică “Traian Lalescu”
☑ Sesiunea de comunicări științifice studențești de matematică și informatică

Concursul studențesc de matematică “Traian Lalescu” se desfășoară pe următoarele secțiuni:

Secțiunea A. – Profil teoretic, anul I și II: pentru studenți de la Facultăți de Matematică.
Secțiunea B. – Profil electric, anul I: pentru studenți de la Facultăți de Automatică și Calculatoare, Fizică, Informatică, Electronică, Inginerie Electrică, Electrotehnică, Energetică, inclusiv departamentele cu predare în limbi străine, cu aceste profile.
Secțiunea C. – Profil neelectric, anul I: pentru studenți de la Facultăți cu profil de Ştiinţe Aplicate, Mecanic, Chimie, Transporturi, Metalurgie, Construcții, Economic (de toate formele), Biologie, inclusiv departamentele cu predare în limbi străine, cu aceste profile.
Secțiunea D. – Matematici speciale – Profil inginerie/electric, anul II: pentru studenți de la Facultățile cu profil din domeniul Științelor inginerești
Secțiunea E. – Matematici speciale – Profil inginerie/neelectric, anul II: pentru studenți de la Facultățile cu profil din domeniul Științelor inginerești
Concursul national de matematică Traian Lalescu va consta într-o probă scrisă cu o durată de 3 ore (faza locală)/4 ore (faza națională), pe baza unor subiecte elaborate ținând cont de tematica de concurs.

Sesiunea de comunicări științifice studențești se desfășoară pe următoarele secțiuni:

Secțiunea matematică (licență/master)
Secțiunea informatică (licență/master)
Sesiunea de comunicări științifice studențești va consta în realizarea unei lucrări științifice și prezentarea acesteia în fața comisiei de concurs.

Studenții UTCB pot participa atât la Concursul studențesc de matematică “Traian Lalescu”, secțiunile C (anul I) și E (anul II) cât și la Sesiunea de comunicări științifice studențești de matematică și/sau informatică.

ETAPA NAȚIONALĂ (ATM):

În perioada 9-11 Mai 2024, Academia Tehnică Militară „Ferdinand I” din București și Fundația „Traian Lalescu”, sub auspiciile Ministerului Educației, organizează următoarele evenimente: Concursul Național Studențesc de Matematică „Traian Lalescu” și „Sesiunea Națională de Comunicări Științifice Studențești”. Vezi regulamentul concursului. Mai multe detalii aici.

Studenți participanți:
UTCB-Participanti (2024-faza națională)

Rezultate:
☑ SECTIUNEA C:
Locul II – Dulhaz Maria-Daniela – FII
Locul III – Bunescu Ștefan – FCCIA
Mențiunea I – Crețu Anca-Maria – FCCIA
Mențiunea II – Borugă Dragoș-Gabriel – FCCIA
Mențiunea III – Miloi David – FCCIA
☑ SECTIUNEA E:
Mențiunea II – Andrei Victor Gabriel – FIMRC

LINKURI UTILE:

EDIȚII ANTERIOARE: