Concursul Studențesc de Matematică „Traian Lalescu” și Sesiunea de Comunicări Științifice Studențești de Matematică și Informatică

PROFESOR COORDONATOR:

PROFESORI:

PREZENTARE:

Traian Lalescu (1882-1929), eminent matematician, profesor, inginer, academician, a predat la Facultatea de Științe a Universității București si a avut un rol important în apariția Gazetei Matematice. Este autor al unor lucrări ce au deschis drumuri noi în literatura de specialitate, un savant cu o putere de munca ieșita din comun.

Concursul care ii poarta numele are o îndelungata tradiție în Învățământul romanesc. El a fost organizat pentru întâia oara în 1962 și a înregistrat o întrerupere intre anii 1989-1996. Din anul 2008, beneficiind și de sprijinul Fundației “Traian Lalescu”, concursul se desfășoară la nivel național.

Concursul are două componente:

Concursul se desfășoară pe următoarele secțiuni:

Secțiunea A. – Profil teoretic, anul I și II: pentru studenți de la Facultăți de Matematică.

Secțiunea B. – Profil electric, anul I: pentru studenți de la Facultăți de Automatică și Calculatoare, Fizică, Informatică, Electronică, Inginerie Electrică, Electrotehnică, Energetică, inclusiv departamentele cu predare în limbi străine, cu aceste profile.

Secțiunea C. – Profil neelectric, anul I: pentru studenți de la Facultăți cu profil de Ştiinţe Aplicate, Mecanic, Chimie, Transporturi, Metalurgie, Construcții, Economic (de toate formele), Biologie, inclusiv departamentele cu predare în limbi străine, cu aceste profile.

Secțiunea D. – Matematici speciale – Profil inginerie/electric, anul II: pentru studenți de la Facultățile cu profil din domeniul Științelor inginerești

Secțiunea E. – Matematici speciale – Profil inginerie/neelectric, anul II: pentru studenți de la Facultățile cu profil din domeniul Științelor inginerești

ETAPA LOCALA (UTCB):

Programa analitica pentru etapa locala (Anul I): este formata din cursurile de matematica predate in sem I: Analiza Matematica I si Algebra liniara, Geometrie Analitică și Diferențială.
Analiza Matematica: modulele 1-5 din programa analitica pentru etapa națională (fără modulul 6: Calcul integral); Algebra liniara: modulele 1-4 din programa analitica pentru etapa națională;
Geometrie Analitica: modulele 1-2 din programa analitica pentru etapa națională (fără capitolul Cuadrice).

Programa analitica pentru etapa locala (Anul II):
Functii complexe: Funcții olomorfe. Condițiile Cauchy-Riemann. Serii Taylor. Serii Laurent. Funcții elementare. Formula integrala a lui Cauchy. Teoremele reziduurilor și semi-reziduurilor. Aplicații la calculul unor clase de integrale reale. Transformate integrale: Serii Fourier. Inegalitatea lui Bessel, formula lui Parseval. Transformata Fourier. Aplicații. Transformata Laplace. Aplicații.

Lucrarea scrisa va conține 4 subiecte: Anul I – doua aplicații de Analiza Matematica, o aplicație de Algebra liniara și o aplicație de Geometrie Analitica, Anul II – doua aplicații din modulul Funcții complexe și doua aplicații din modulul Transformate integrale. Studenții pot rezolva 3 aplicații din cele patru posibile. Durata probei scrise este de 3 ore.

LINKURI UTILE: