Contact


Departamentul de Matematică și Informatică

Bd. Lacul Tei nr. 122 – 124, cod 020396, Sector 2, Bucuresti
Tel.: +40 21 242.12.08 / int. 213
Fax: +40 21 242.07.81
Email: secretariat-dmi