Didactic

Departamentul de Matematică și Informatică a fost de la înființare și continuă să fie și în prezent unul dintre pilonii învățământului universitar de construcții din România. Matematica este un limbaj universal şi un instrument indispensabil pentru știință și tehnică. Studiul matematicii și informaticii este o excelentă școală a gândirii logice și analogice, dezvoltă capacitățile de analiză și sinteză, formează deprinderi de abstractizare şi generalizare.

Departamentul de Matematică și Informatică are un rol major atât în plan didactic, cât și în planul cercetării științifice a universității. Rolul Departamentului derivă din specificul Universității Tehnice de Construcții din București, științe inginerești, ale căror nevoi de instruire în matematică și informatică sunt fundamentale. Misiunea departamentului este de a transfera cunoaștere către societate prin formare inițială, continuă și prin cercetare științifică, construind capitalul intelectual al studenților, dar și al cercetătorilor.

Activitatea Departamentului de Matematică și Informatică este orientată în principal spre formarea de specialiști competenți în domeniu. Departamentul urmărește asigurarea activității didactice la nivelul standardelor naționale, europene și internaționale.

Departamentul de Matematică și Informatică deservește întreaga Universitate, asigurând formarea competențelor matematice și informatice pentru studenții universității noastre. Astăzi, Departamentul de Matematică și Informatică reprezintă o structură academică independentă, în cadrul Universității Tehnice de Construcții din București, având misiunea de a asigura pregătirea fundamentală și științifică, în domeniul matematicii și informaticii, a studenților aflați la ciclurile de licență, masterat, doctorat și postuniversitar.