Doctorat

Departamentul de Matematică și Informatică deservește întreaga Universitate, asigurând formarea competențelor matematice și informatice pentru studenții universității noastre.
Departamentul de Matematică și Informatică reprezintă o structură academică independentă, în cadrul Universității Tehnice de Construcții din București, având misiunea de a asigura pregătirea fundamentală și științifică, în domeniul matematicii și informaticii, a studenților aflați la ciclurile de licență, masterat, doctorat și postuniversitar.
Astfel, în cadrul Școlii Doctorale – Studiilor Universitare de Doctorat, Departamentul de Matematică și Informatică susține module în cadrul cursurilor și activităților aplicative de la următoarele discipline (DPSC – Discipline de pregătire științifică complementară, DPTG – Discipline de pregătire tehnică generală, DPTS – Discipline de pregătire tehnică de specialitate): Modelare matematică și calcul numeric, Modelarea proceselor de transfer.