Formare continuă

Departamentul de Matematică și Informatică deservește întreaga Universitate, asigurând formarea competențelor matematice și informatice pentru studenții universității noastre.
Departamentul de Matematică și Informatică reprezintă o structură academică independentă, în cadrul Universității Tehnice de Construcții din București, având misiunea de a asigura pregătirea fundamentală și științifică, în domeniul matematicii și informaticii, a studenților aflați la ciclurile de licență, masterat, doctorat și postuniversitar.
Astfel, în cadrul programelor de formare continuă – DPPD, Departamentul de Matematică și Informatică susține cursurile, seminariile și laboratoarele la următoarele discipline (obligatorii/ opționale/ facultative): Sisteme de operare, Rețele de calculatoare, Baze de date, Programare în Java, Realizarea paginilor web, Sisteme informaționale și informatice.