Master

Departamentul de Matematică și Informatică deservește întreaga Universitate, asigurând formarea competențelor matematice și informatice pentru studenții universității noastre.
Departamentul de Matematică și Informatică reprezintă o structură academică independentă, în cadrul Universității Tehnice de Construcții din București, având misiunea de a asigura pregătirea fundamentală și științifică, în domeniul matematicii și informaticii, a studenților aflați la ciclurile de licență, masterat, doctorat și postuniversitar.
Astfel, în cadrul programelor de studii universitare de masterat, Departamentul de Matematică și Informatică susține cursurile, seminariile și laboratoarele la următoarele discipline (obligatorii/ opționale/ facultative): Analiză numerică, Statistică aplicată, Cercetări operaționale.