Dotări

CENTRUL IT-FCCIA (Laboratoarele de calcul și informatică)

Laboratoarele de calcul și informatică (Centrul IT-FCCIA) sunt situate la etajele I, II și IV al clădirii Facultății de Construcții Civile Industriale și Agricole (FCCIA) și cuprind o rețea de peste 150 de calculatoare repartizate în 7 săli.
Fiecare sală are o suprafață de aproximativ 65 mp și o dotare de 20-25 de calculatoare aferente celor aproximativ 40-50 de locuri pentru studenți.
Centrul IT-FCCIA are în dotare stații de lucru prevazute cu software adecvat pentru disciplinele de matematică și informatică dar și pentru disciplinele de specialitate, aici studenții efectuând activități didactice și de studiu individual. Programele sunt dedicate aprofundării calculelor matematice și programării dar și pentru proiectarea și simularea rezistenței clădirilor. Din dorința de a se adapta la noua realitate și de a ieși din tiparele standardizate ale educației clasice, Centru IT-FCCIA are în componență două laboratoare dotate cu realitate virtuală (VR).
Laboratoarele Centrului IT-FCCIA pun la dispoziția studenților și cadrelor didactice tehnologia și softurile necesare pentru înțelegerea și aplicarea disciplinelor, într-o dezvoltare exponențială foarte rapidă.
Prin cele 7 săli cu calculatoare, FCCIA dorește să încurajeze studenții să se concentreze pe studiu, pentru a-și consolida bagajul de cunoștințe/experiențe pe care facultatea îl pune la dispoziție pe parcursul anilor de studiu, construind astfel temelia fermă și sigură a viitoarei case.
Platformele de curs permit transmiterea de suporturi de curs, de resurse bibliografice on-line și alte asemenea resurse educaționale, comunicarea electronică dintre studenți și cadre didactice, de tip forum, cât și prin mesaje private în scopul realizării de feedback sau pentru desfășurarea de activități de predare – învățare – evaluare, stabilirea de sarcini educaționale pentru studenți, încărcarea temelor și proiectelor realizate de către studenți, evaluarea studenților. Conectarea la platformele de curs și platforma Microsoft Teams se face folosind datele de autentificare ale contului de utcb.ro
Într-o atmosfera universitară, centrul IT este puntea de legătura dintre studiu teoretic și practică este experiența realizării multidisciplinare.